Dječji vrtić Medulin Dječji vrtić Medulin

29.07.202. Natječaj za radna mjesta odgojitelj/ica predškolske djece - 4 izvršitelja


Ugovor o donaciji - GIP PIONIR D.O.O.


25.05.2022. JAVNI POZIV ZA DOSTAVU PONUDE, PREDMET: DOSTAVNO VOZILO


UPISI U PEDAGOŠKU GODINU 2022./2023.


15.03.2022. Javni poziv za dostavu ponude, Predmet: Isporuka elektične energije


15.03.2022. Natječaj za radna mjesta: psiholog, pomoćna kuharica i spremačica


Izjava o nepostojanju sukoba interesa - Ravnateljica


Poziv za upis djece u obvezni program predškole u pedagoškoj godini 2021./2022.


12.01.2022. Javni poziv za dostavu ponude, Predmet: Povrće


12.01.2022. Javni poziv za dostavu ponude, Predmet: SVJEŽE I SUHO VOĆE


UPRAVNO VIJEĆE - SJEDNICE 2022.


FINANCIJE - 2022. GODINA


24.11.2021. NATJEČAJ ZA IZBOR RAVNATELJA DJEČJEG VRTIĆA MEDULIN


24.09.2021. JAVNI POZIV


Programi i izvješća 2021./2022.


Programi i izvješća 2020./2021.


25.08.2021. Natječaj za izbor ravnatelja Dječjeg vrtića Medulin


25.08.2021. Javni poziv


25.08.2021. Natječaj za radna mjesta odgojitelj/ica i spremač/ica na određeno, puno radno vrijeme


UPISI U PEDAGOŠKU GODINU 2021./2022.


27.04.2021. Natječaj za radna mjesta odgojitelja i pomoćnog kuhara


16.03.2021. JAVNI POZIV ZA DOSTAVU PONUDE, PREDMET PONUDE:ISPORUKA ELEKTRIČNE ENERGIJE


POZIV ZA UPIS DJECE U OBVEZNI PROGRAM PREDŠKOLE U PEDAGOŠKOJ 2020./2021. GODINI


Pomoć u svrhu liječenja


17.02.2021. JAVNI POZIV


Upravno vijeće - SJEDNICE 2021.


FINANCIJE - 2021. GODINA


Ugovor o donaciji opreme 2020.


18.12.2020. JAVNI POZIV ZA DOSTAVU PONUDE, PREDMET: VOĆE


18.12.2020.JAVNI POZIV ZA DOSTAVU PONUDE, PREDMET: POVRĆE


23.11.2020. NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO POMOĆN - I/A KUHAR/ICA, NEPUNO RADNO VRIJEME


23.11.2020. NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO POMOĆN - I/A KUHAR/ICA, PUNO RADNO VRIJEME


23.11.2020. NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO SPREMAČ/ICA


23.11.2020. NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO ODGOJITELJ/ICA


16.09.2020. Natječaj za izbor ravnatelja Dječjeg vrtića Medulin


29.07.2020. Natječaj za radna mjesta odgojitelj/ica i spremač/ica


27.07.2020. JAVNI POZIV ZA DOSTAVU PONUDE: Sanacija krovišta i cisterne dječjeg vrtića Premantura


Obrasci


19.02.2020. JAVNI POZIV ZA DOSTAVU PONUDE, PREDMET PONUDE:ISPORUKA ELEKTRIČNE ENERGIJE


Upisi u pedagošku godinu 2020./2021.


FINANCIJE - 2020. GODINA


Upravno vijeće - SJEDNICE 2020.


Programi i izvješća 2019./2020.


30.09.2019. NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO ODGOJITELJ/ICA NA ODREĐENO,NEPUNO RADNO VRIJEME – 4 SATA DNEVNO


12.07.2019. Natječaj za radno mjesto Stručni/a suradnik/ica psiholog pripravnik


2.05.2019. NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO ODGOJITELJ/ICA NA ODREĐENO, PUNO RADNO VRIJEME


FINANCIJE - 2019. GODINA


Upravno vijeće - SJEDNICE 2019.


Registar svih Ugovora za 2018. godinu


Registar svih sklopljenih ugovora za 2018. godinu


Registar ugovora


3.12.2018. Odluka o prihvaćanju ponude za izradu nadstrešnice


19.10.2018. Javni poziv


Programi i izvješća 2018./2019.


23.07.2018. javni poziv


za dostavu prijava za osposobljavanje za stjecanje odgovarajućeg radnog iskustva (30+) na radnom mjestu odgojitelj/ica - 1 izvršitelj

17.07.2018. Natječaj za radno mjesto odgojitelj/ica na neodređeno, puno radno vrijeme – 1 izvršitelj


GDPR


Privatnost podataka (GDPR)


07.02.2018. Natječaj za radno mjesto odgojitelj/ica


07.02.2018. Natječaj za radno mjesto odgojitelj/ica u vrtićkom Montessori programu


29.01.2018. JAVNI POZIV ZA DOSTAVU PONUDE, PREDMET PONUDE: ELEKTRIČNA ENERGIJA


06.12. 2017. JAVNI POZIV


za dostavu prijava za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa - odgojitelj/ica

JAVNI POZIV   za dostavu prijava za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa


06.09.2017. Natječa za radno mjesto tajnik/-ica na određeno, puno radno vrijeme – jedan izvršitelj


Odluka o poništenju natječaja za tajnika/-icu


05.07.2017. Natječa za radno mjesto tajnik/-ica na određeno, puno radno vrijeme – jedan izvršitelj


1.06.2017. Natječaj za radno mjesto odgojitelj/ica na određeno, puno radno vrijeme-jedan izvršitelj


16.02.1017. JAVNI POZIV za dostavu prijava za stručno osposobljavanje-ODGOJITELJ/ICA - 2 izvršitelja


16.02.2017. Natječa za radno mjesto odgojitelj/ica na određeno, puno radno vrijeme-jedan izvršitelj


16.02.2017. Natječa za radno mjesto spremač/ica na određeno, puno radno vrijeme


16.02.2017. Natječa za radno mjesto spremač/ica na neodređeno, nepuno radno vrijeme (4 sata dnevno)


06.02.2017. Javni poziv za dostavu ponude, predmet ponude: ELEKTRIČNA ENERGIJA


29.11.2016. JAVNI POZIV


Natječaj za izbor ravnatelja Dječjeg vrtića Medulin - NIJE AKTIVAN


11. srpnja 2016. Natječaj za radno mjesto odgojitelj


8.07.2016.Javni poziv za dostavu ponude, predmet ponude: NABAVA OSTALE OPREME-TENDE ZA DJEČJI VRTIĆ


25.05.2016.Javni poziv za dostavu ponude, predmet ponude: SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE I HIGIJENU


13.05.2016. Javni poziv za dostavu ponude; predmet ponude: PREHRAMBENI PROIZVODI


11.05.2016. Javni poziv za dostavu ponude; predmet ponude: VOĆE I POVRĆE


10.05.2016. Javni poziv za dostavu ponude; predmet ponude: PEKARSKI PROIZVODI


10.05.2016. Javni poziv za dostavu ponude; predmet ponude: MLIJEKO I MLIJEČNI PROIZVODI


03.03.2016. Javni poziv za dostavu ponude, predmet ponude: CRVENO MESO


03.03.2016. Javni poziv za dostavu ponude, predmet ponude: BIJELO MESO


02.02.2016. Javni poziv za dostavu ponude, predmet ponude: CRVENO MESO


02.02.2016. Javni poziv za dostavu ponude, predmet ponude: BIJELO MESO


28.01.2016. Javni poziv za dostavu ponude, predmet ponude: NAMJEŠTAJ I OPREMA ZA DJEČJI VRTIĆ


Upravno vijeće - SJEDNICE 2018.


Upravno vijeće - SJEDNICE 2017.


Upravno vijeće - SJEDNICE 2016.


Obvezujući zakonski propisi


- svi propisi vezani uz predškolski odgoj mogu se pronaći na web stranici Propisi.hr http://www.propisi.hr/

1. Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine 10/97, 107/07, 94/13)
2. Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i naobrazbe (Narodne novine 63/08, 90/10)
3. Zakon o odgoju i obrazovanju na jeziku i pismu nacionalnih manjina (Narodne novine 51/100)
4. Zakon o pravnom položaju vjerskih zajednica (Narodne novine 83/02)
5. Ugovor između Svete stolice i Republike Hrvatske o suradnji na području odgoja i kulture (Narodne novine - Međunarodni ugovori 2/97)
6. Zakon o prosvjetnoj inspekciji (Narodne novine 61/11, 16/12)
7. Zakon o stručno pedagoškom nadzoru (Narodne novine 73/97)
8. Odluka o elementima standarda društvene brige o djeci predškolske dobi (Narodne novine 29/83)
9. Odluka o elementima standarda specifičnih potreba djece s teškoćama u razvoju (Narodne novine 47/87)
10. Nacionalni okvirni kurikulum (MZOŠ, srpanj 2010.)
11. Programsko usmjerenje odgoja i obrazovanja predškolske djece (Glasnik Ministarstva kulture i prosvjete RH 7-8/91)
12. Pravilnik o načinu i uvjetima polaganja stručnog ispita odgojitelja i stručnih suradnika u dječjem vrtiću (Narodne novine 133/97, 4/98)
13. Pravilnik o načinu i uvjetima napredovanja u struci i promicanju u položajna zvanja odgojitelja i stručnih suradnika u dječjim vrtićima (Narodne novine 133/97)
14. Pravilnik o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (Narodne novine 133/97)
15. Pravilnik o posebnim uvjetima i mjerilima ostvarivanja programa predškolskog odgoja (Narodne novine 133/97)
16. Pravilnik o načinu raspolaganja sredstvima državnog proračuna i mjerilima sufinanciranja programa predškolskog odgoja (Narodne novine 134/97)
17. Pravilnik o obrascima i sadržaju pedagoške dokumentacije i evidencije o djeci u dječjem vrtiću (Narodne novine 83/01)
18. Program zdravstvene zaštite i higijene i pravilne prehrane djece u dječjim vrtićima (Narodne novine 105/02, 55/06, 121/07)
19. Pravilnik o obrascima zdravstvene dokumentacije djece predškolske dobi i evidencije u dječjem vrtiću (Narodne novine 114/02)
20. Pravilnik o vježbaonicama i pokusnim programima u dječjim vrtićima te o dječjim vrtićima kao stručno-razvojnim centrima (Narodne novine 46/04)
21. Odluka o programu polaganja stručnog ispita za pripravnike u predškolskom odgoju i izobrazbi i Program polaganja stručnog ispita za pripravnike u predškolskom odgoju i izobrazbi (Prosvjetni vjesnik 2/00)
22. Poslovnik o radu povjerenstva za polaganje stručnog ispita odgojitelja i stručnih suradnika u dječjem vrtiću (Prosvjetni vjesnik 2/00)
23. Poslovnik o radu povjerenstva za stažiranje odgojitelja  i stručnih suradnika u dječjem vrtiću (Prosvjetni vjesnik 2/00)
24. Odluka o broju i sjedištima povjerenstava za polaganje stručnih ispita odgojitelja i stručnih suradnika u dječjem vrtiću (Prosvjetni vjesnik 2/00)
25. Odluka o normativima i uputstvima za planiranje, programiranje, projektiranje, izgradnju i opremanje dječjih jaslica i vrtića (Narodne novine 45/77 i Prosvjetni vjesnik 4-5 od 15.12. 1977.)

Bespovratna sredstva


Odgojiteljsko vijeće - SJEDNICE


ODGOJITELJSKO VIJEĆE


Upravno vijeće - SJEDNICE 2015.


UPRAVNO VIJEĆE


20.01.2016. Javni poziv za dostavu ponude, predmet ponude: ELEKTRIČNA ENERGIJA


Javni poziv za dostavu prijava za stručno osposobljavanje odgojitelj/ica


Javni poziv za dostavu prijava za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa TAJNIK


- NEAKTIVAN OD 26. SIJEČANJ, 2016.

Natječaj za radno mjesto stručn-i/a suradni-k/ca psiholog/inja


Natječaj za radno mjesto odgojitelj/ica na određeno, puno radno vrijeme - dva izvršitelja


Više o natječaju možete pročitati u datoteci koja slijedi: