Dječji vrtić Medulin Dječji vrtić Medulin

27.07.2020. JAVNI POZIV ZA DOSTAVU PONUDE: Sanacija krovišta i cisterne dječjeg vrtića Premantura


19.02.2020. JAVNI POZIV ZA DOSTAVU PONUDE, PREDMET PONUDE:ISPORUKA ELEKTRIČNE ENERGIJE


3.12.2018. Odluka o prihvaćanju ponude za izradu nadstrešnice


29.01.2018. JAVNI POZIV ZA DOSTAVU PONUDE, PREDMET PONUDE: ELEKTRIČNA ENERGIJA


06.02.2017. Javni poziv za dostavu ponude, predmet ponude: ELEKTRIČNA ENERGIJA


8.07.2016.Javni poziv za dostavu ponude, predmet ponude: NABAVA OSTALE OPREME-TENDE ZA DJEČJI VRTIĆ


25.05.2016.Javni poziv za dostavu ponude, predmet ponude: SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE I HIGIJENU


13.05.2016. Javni poziv za dostavu ponude; predmet ponude: PREHRAMBENI PROIZVODI


11.05.2016. Javni poziv za dostavu ponude; predmet ponude: VOĆE I POVRĆE


10.05.2016. Javni poziv za dostavu ponude; predmet ponude: PEKARSKI PROIZVODI


10.05.2016. Javni poziv za dostavu ponude; predmet ponude: MLIJEKO I MLIJEČNI PROIZVODI


03.03.2016. Javni poziv za dostavu ponude, predmet ponude: CRVENO MESO


03.03.2016. Javni poziv za dostavu ponude, predmet ponude: BIJELO MESO


02.02.2016. Javni poziv za dostavu ponude, predmet ponude: CRVENO MESO


02.02.2016. Javni poziv za dostavu ponude, predmet ponude: BIJELO MESO


28.01.2016. Javni poziv za dostavu ponude, predmet ponude: NAMJEŠTAJ I OPREMA ZA DJEČJI VRTIĆ


20.01.2016. Javni poziv za dostavu ponude, predmet ponude: ELEKTRIČNA ENERGIJA