Dječji vrtić Medulin Dječji vrtić Medulin

NAJNOVIJE UPUTE ZA SPRJEČAVANJE I SUZBIJANJE EPIDEMIJE COVID-19 I RAD VRTIĆA


Poštovani roditelji/skrbnici,

 

u nastavku Vam dostavljamo najnovije upute HZJZ za sprječavanje i suzbijanje epidemije COVID -19 te za nastavak rada vrtića.

Više informacija

OBAVIJEST


Sukladno Odluci Općine Medulin o obustavi rada svih dječjih vrtića na području Općine Medulin (KLASA: 810-01/20-01/0001, URUDŽBENI BROJ: 2168/02-02/3-20-29 od 13. ožujka 2020.g.), a temeljem članka 48. Statuta Dječjeg vrtića Medulin (KLASA: 035-03/14-01/4, URUDŽBENI BROJ: 2168/02-54-03-14-01 od 31. ožujka 2014.g.), ravnateljica Dječjeg vrtića Medulin donijela je odluku o stavljanju van snage svih sklopljenih ugovora za kraće programe s danom 13....

Više informacija

Obavijest o centraliziranim upisima


Poštovani roditelji/staratelji,

 

sukladno Zaključku Načelnika Općine Medulin obaviještavamo sve roditelje djece koja su upisana u dječje vrtiće kojima Općina Medulin nije snivač, da su se dužni javiti na centralizirane upise u cilju upisa u Dječji vrtić Medulin, odnosno radi stjecanja prava na sufinanciranje boravka djece u vrtićima drugih osnivača za pedagošku godinu 2020./2021.

 Više o obavijesti možete pronaći u privitku...

Više informacija