Dječji vrtić Medulin Dječji vrtić Medulin

Stručni skup ‘Istra u očima djece – medijima do očuvanja baštine’


Dječji vrtić Medulin i Općina Medulin bili su domaćinima prvog stručnog skupa  i 4. Festivala zavičajnosti Istarske županije, koji je imao za cilj raspravu o osnovnim polazištima o kreiranju kurikuluma odgojne skupine, vrtića na temeljnim vrijednostima Nacionalnog kurikuluma za rani i predšklski odgoj i obrazovanje, povezati zavičajni identitet i tradicijsku kulturu kao polazišta u odgojno – obrazovnom procesu, usvojiti tehnike povezivanja stečenih teorijskih znanja sa situacijama za učenje koje proizlaze iz neposrednog doticaja sa zajednicom, koristiti suvremene medije i tehnologije u dokumentiranju odgojno – obrazovnog rada s djecom. Stručni skup pod nazivom „Istra u očima djece – medijima do očuvanja baštine“ s podtemom „Očuvanje istarskog zavičajnog identiteta i tradicijske kulture  u ustanovama ranoga i predškolskoga odgoja“ održan je u petak, 25....

Više informacija

„Djeca – prijatelji bijelog štapa“


U Dječjem vrtiću Medulin  tijekom dva tjedna u suradnji s Udrugom  Logos Media realizirati će se radionice „Djeca - prijatelji bijelog štapa“. Projekt se provodi uz podršku grada Pule i sufinanciranje Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Osnovna ideja projekta kroz provedene radionice je informiranje, senzibilizacija i izgradnja stavova djece za potrebe slijepih i slabovidnih osoba, a posljedično i smanjenje vršnjačkog nasilja prema slijepim i slabovidnim osobama, kao i šire prema djeci s posebnim potrebama. Na početku današnje radionice djeci su se predstavili  Danijela i Dragan Stokovic, članovi Udruge Logos Media. Dragan je slabovidan dok je Danijela slijepa osoba. Danijela je na samom početku radionice pokušala predstaviti djeci kako slijepoj osobi izgleda živjeti u mraku te ih je podsjetila na igru slijepog miša. Tijekom radionice djeca su...

Više informacija

Postavljanje polivalentnog dječjeg igrala u centralnoj zgradi vrtića


Podizanje kvalitete življenja i rada djece i odraslih  u Dječjem vrtiću Medulin jedna je od aktivnosti  Općine Medulin u kojoj se ogledaju kontinuirana ulaganja. Pored razmišljanja o ulaganjima u izgradnju primjerene infrastrukture koja će omogućiti obuhvat što većeg broje djece intitucionalnim predškolskim odgojem, postojeći objekti nastoje se opremati suvremenom didaktičkom opremom za igru djece u unutarnjem i na vanjskom prostoru. U Dječji vrtić Medulin  u pedagoškoj godini 2016./2017. upisano je 185 djece od čega centralni objekt u Medulinu pohađa 120 djece u dobi od prve do sedme godine života . U ove prosinačke dane darivanja, mališani se s oduševljenjem privikavaju na novo multifunkcionalno igralo na vanjskom prostoru. Ovakva didaktička oprema  vanjskog prostora  „omogućiti će raznovrsne oblike kretanja djece, doprinijeti razvoju motoričkih vještina...

Više informacija