Dječji vrtić Medulin Dječji vrtić Medulin

Naš tim

Radnici i odgojne skupine


V.d. ravnateljica: Mirjana Duras Komparić, mag.paed.
Voditelj podružnica: Lorena Pliško – Seferagić, mag.paed
Psiholog: Nikol Škalec, mag.psih.
(na zamjeni dr.sc. Renata Martinčić, mag.psych.)
Tajnik: Martina Patačko Karlovčan
Administrator: Sanja Pamić

Kuhinja:
Kuhar: Branko Borovčak Pomoćna kuharica: Elida Radošević Pomoćna kuharica: Sanja Vujica

Pralja:
Irena Buić Mitrović

Radnici na održavanju:
Malina Jurić, Tanja Marija Krnjajić, Renata Kliman, Anđa Jelečević, Davorka Božinović, Miranda Maurović, Rozana Orlić, Selma Alkaz, Sandra Šipić

Kućni majstor:
Valter Maretić

ODGAJATELJI: Manuela Livić, Iva Cukon

BROJ SKUPINA: 1 jaslićka skupina

BROJ DJECE:12

E- MAIL: lavici@dvmedulin.hr

Odgajatelji: Nina Antunović Radić, Duška Dragojlović
Broj skupina:1 jaslička skupina
Broj djece: 15
E-mail: puzici@dvmedulin.hr

Odgajatelji: Zdenka Ivandić, Kristina Ljevar
Broj skupina:1 vrtićka skupina
Broj djece: 22
E-mail: bubamare@dvmedulin.hr

Odgajatelji: Olivera Živković,Tea Radovanović
Broj skupina:1 vrtićka skupina
Broj djece:18
E-mail: ribice@dvmedulin.hr

Odgajatelji: Alenka Hrvatin,Lena Beletić
Broj skupina:1 mješovita vrtićka skupina
Broj djece: 21
E-mail: leptirici@dvmedulin.hr

Odgajatelji: Ivana Marić. Kristina Laginja (na zamjeni)
Broj skupina:1 jaslićka skupina
Broj djece: 13
E-mail: delfini@dvmedulin.hr

Odgajatelji: Romina Rosin, Mariana Derenčinović
Broj skupina:1 vrtićka Montessori skupina
Broj djece: 22
E-mail: delfini@dvmedulin.hr

Odgajatelji: Zlatica Skoko, Melita Benčić
Broj skupina:1 mješovita vrtićka skupina
Broj djece: 18
Adresa: Vinkuran, Centar 3
Telefon: 099 7360 697
E-mail: jezici@dvmedulin.hr

Odgajatelji: Anka Vitasović, Iva Rogulj Hrelja
Broj skupina:1 mješovita vrtićka skupina
Broj djece: 19
Adresa: Premantura, Selo bb
Telefon: 099 7360 700
E-mail: premsici@dvmedulin.hr

Odgajatelji: Denise Cukon Petretić, Vilma Križanac
Broj skupina:1 mješovita vrtićka skupina
Broj djece: 20
Adresa: Pomer 293
Telefon:099 5289445
E-mail: pcelice@dvmedulin.hr

Odgajatelji: Nina Vale Deltin, Iva Gasparini
Broj skupina:1 mješovita jaslička skupina
Broj djece: 12
Adresa: Pomer 293
Telefon: 099 3963627
E-mail: loptice@dvmedulin.hr

Odgajatelji: Zdenka Lorencin Detoffi, Ivana Ovničević, Iris Peruško
Broj skupina:1 mješovita vrtićka skupina
Broj djece: 16
Adresa: Pomer 293
Telefon: 099 7360 698

E-mail: zabice@dvmedulin.hr