Dječji vrtić Medulin Dječji vrtić Medulin

Vrtić zadržava pravo na odstupanja u jelovniku u okviru zadanih normativa obzirom na dostupnost namirnica.
Djeci s posebnim prehrambenim potrebama osigurava se adekvatan zamjenski obrok sukladno individualnim potrebama djeteta.