Dječji vrtić Medulin Dječji vrtić Medulin

Radionica „Zdrave kosti“


Hrvatska liga protiv reumatizma nastavlja s edukacijama za najmlađe te je u sklopu svojih aktivnost 27.09. 2018. održana radionica „Zdrave kosti“ u centralnoj zgradi našeg vrtića.

Radionica se sastojala iz tri kratka dijela gdje je u  prvom dijelu maskota Super kost razgovarala s djecom o važnosti prehrane bogate kalcijem,  važnosti tjelovježbe i D vitamina kako bi njihove kosti bile snažne i zdrave kao kod Super kosti. U drugom dijelu doktorica  Tripković pokazuje plastični model kostura i objašnjava zašto su kosti i kostur važni. U vrlo dinamičnoj i interaktivnoj atmosferi djeca postavljaju pitanja, prilaze kosturu, promatraju ga i rukuju se sa njime. Po završetku radionice svako dijete dobiva bojanju koju može ponijeti kući.
 

Povratak na aktivnosti