Dječji vrtić Medulin Dječji vrtić Medulin

OBAVIJEST


Sukladno Odluci Općine Medulin o obustavi rada svih dječjih vrtića na području Općine Medulin (KLASA: 810-01/20-01/0001, URUDŽBENI BROJ: 2168/02-02/3-20-29 od 13. ožujka 2020.g.), a temeljem članka 48. Statuta Dječjeg vrtića Medulin (KLASA: 035-03/14-01/4, URUDŽBENI BROJ: 2168/02-54-03-14-01 od 31. ožujka 2014.g.), ravnateljica Dječjeg vrtića Medulin donijela je odluku o stavljanju van snage svih sklopljenih ugovora za kraće programe s danom 13. ožujka 2020. godine.

Datoteke vezane uz novost

Povratak na novosti